Vastuullisuus

Matkalla kohti hiilineutraaliutta

Sievi Group on laskenut yritystoimintansa hiilijalanjäljen ja on asettanut selkeät päästövähennystavoitteet tuleville vuosille. Suuntana on hiilineutraalius vuoteen 2032 mennessä ja puhtaamman tulevaisuuden rakentaminen.

 

Hiilijalanjäljen nykytilanne

Tulevaisuuden tavoitteiden asettaminen perustuu nykyhetken ymmärtämiseen. Siksi olemme laskeneet oman hiilijalanjälkemme yhdessä Reforest Finland Oy:n kanssa. Laskenta on tehty noudattaen GHG-raportointistandardia ja mukaan on laskettu kaikki päästöt, joihin yritys voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Sievi Groupin hiilijalanjälki vuonna 2020 oli noin 640 CO2e tonnia, josta noin neljännes koostui omien ajoneuvojen polttoaineen kulutuksesta, neljännes yrityksen ostamasta sähköstä ja lämpö- tai viilennysenergiasta, ja noin puolet sisältää muut yritystoiminnan päästöt kuten työmatkaliikenteen, työmatkustuksen sekä logistiikan ja jätteet.

Askelmerkit tulevaisuuteen

Laskelman pohjalta olemme muodostaneet hiilitiekartan, joka tähtää täyteen hiilineutraaliuteen 2032. Vastuulliset valinnat liiketoiminnassa eivät voi jäädä pelkäksi sanahelinäksi: siksi konkreettiset toimenpiteet ja tavoitteet on määritelty.

Ensimmäinen tavoite vuoteen 2026 tähtää -30 % päästövähennykseen, ja vuoden 2030 vähennystavoite on jo -60 % vuoden 2020 tasosta. Vuoden 2032 tavoite on täysi hiiineutraalisuus.

Nyt asetetut tavoitteet ovat Reforest Finlandin asiantuntijoiden tarkistamia, ja verrokkilaskelmat ja tavoitteiden seuranta on aikataulutettu vuosille 2024 ja 2028. Vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijänä raportoimme tavoitelluissa vähennyksissä onnistumisesta ja määritämme selkeästi seuraavalle tasolle vaadittavat toimenpiteet.

Onnellisuutta ei ole ilman vastuullisuutta

Ekologisen elämän rakennus on onnellisuusteko. Sievi Groupin ympäristöystävällinen tapa toimia välittyy myös tytäryhtiöiden toiminnassa ja siten myös asiakkaiden jokapäiväisessä elämässä. Tarjoamme mahdollisuuden valita ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja jokaiselle oman elämän rakennusprojekteihin: esimerkiksi Sievitalo on laatinut jo yli kolmen vuoden ajan ympäristöselvityksen jokaisesta rakentamastaan omakotitalosta. Onnellisen, vastuullisen elämän rakennuspalikat ovat jokaisen saatavilla. Lue lisää suosituista talopaketeistamme!

Huominen on hiilineutraali

Vastuullisena puurakentamisen edelläkävijänä haluamme vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Rakentamisen lisäksi kiinnitämme huomiota myös oman toimintamme ympäristövaikutuksiin. Seuraavana välietappina Sievi Groupilla ovat vuoden 2026 -30 % päästövähennystavoitteet nykytasosta. Tavoitteisiin päästään, kun biodieseliä käytetään asennusautoissa 50 %, toimitilojen ostoenergiasta 50 % on uusiutuvaa energiaa ja logistiikassa biodieseliä on käytössä 25 %. Työmatkustamisen päästöjä vähennetään 50 % suosimalla etäkokouksia, kestäviä matkustustapoja ja majoituspaikkoja. Lisäksi työmatkoista 30 % kuljetaan julkisilla kulkuneuvoilla, kävellen tai pyöräillä.

Vuoden 2026 tavoitteenamme on 30 % päästövähennykset nykytasosta.

Rakentamisen kokonaisratkaisut ovat ekologisia

Vastuullisen rakentamisen hankkeet on helppo toteuttaa, kun asiantuntemusta ja visiota löytyy. Tarjoamme tytäryhtiöidemme kautta muuttovalmiit talopaketit, puuelementit, täyden palvelun asunnot sekä hoiva- ja hyvinvointitilat.

Vastuullinen rakentaminen on käsiemme ulottuvilla.

Hiilijalanjäljen miniminointi kannattaa – nyt ja aina

Miten rakennusmaailman edelläkävijyys saavutetaan? Selkeillä hiilineutraaliustavoitteilla ja konkreettisilla askelmerkeillä. Otamme Sievi Groupin tasolla selkeät siirtymäajan askeleet vuosina 2026, 2030 ja 2032. Rahoittajien ja sijoittajien näkökulmasta tilanne ei voisi olla parempi: kiinteistöjen hiilijalanjäljen mittaaminen ei ole ollut koskaan nykyistä helpompaa. Sekä Sievi Group että sen tytäryhtiöt ovat sitoutuneet raportoimaan kehitysaskeleitaan kohti puhtaampaa tulevaisuutta.

Hiilineutraali Sievi Group 2032