1. Arvonnan järjestäjä

Sievitalo Oy
PL 28
67101 KOKKOLA
Y-tunnus: 2382003-6

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 11.11.2016–31.12.2017 välisenä aikana.

3. Arvontaan osallistuminen / osallistumisoikeus

Arvontaan osallistuvat kaikki Sievitalo Oy:n kanssa 11.11.2016–31.12.2017 välisenä aikana talopaketin ostamisesta hankintasopimuksen tai asunto-osakeyhtiön osakkeen ostamisesta kauppakirjan allekirjoittaneet yli 18-vuotiaat luonnolliset henkilöt. Sievitalo Oy:n tai muiden arvonnan tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan. Yksi asiakas voi osallistua arvontaan vain yhden kerran.

4. Palkinto

Osallistuneiden kesken arvotaan uusi Mercedes-Benz C-sarjan 180T-henkilöauto, arvo 45 000 euroa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi tavaraksi, eikä sitä voi luovuttaa edelleen. Palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittaa arvonnan järjestäjä.

5. Arvonnan suorittaminen ja voittajalle ilmoittaminen

Palkinto arvotaan tammikuussa 2018. Voittaja arvotaan sattumanvaraisesti valitsemalla nimi arvontaan osallistuneiden henkilöiden joukosta. Voittajalle ilmoitetaan voitosta heti arvonnan suorittamisen jälkeen henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 14 vuorokauden kuluessa arvonnan suorittamisesta, arvotaan uusi voittaja ja alkuperäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon. Palkinnon luovutuksesta sovitaan erikseen.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu arvonnan osallistujia kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon. Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnosta suoritettavasta lakisääteisestä arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän myös kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonkaväitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

7. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Nämä säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistuvia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin tarpeen vaatiessa ilman eri ilmoitusta.

Suomen kaunein Sievitalo