Järjestäjät

Sievitalo, Mestarintie 6, 67101 Kokkola

 

Ketkä voivat osallistua

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt, poislukien niiden yhtiöiden
työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

 

Miten kilpailuun osallistutaan

Kilpailu alkaa 14.7.2017 ja päättyy 13.8.2017. Voit osallistua kilpailuun Sievitalon Asuntomessujen kohteissa Mikkelin
Asuntomessuilla.

 

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen

Palkintona arvotaan kahdelle henkilölle matka Barcelonan Espanjan Grand Prix Formula 1 osakilpailuun. Matkan ajankohta
on 11.5-14.5.2018.

 

Palkintoon sisältyy:
- Lennot Helsinki-Barcelona-Helsinki
- Hotelli Barcelonassa
- Liput aika-ajoihin ja varsinaiseen kilpailuun
- Kuljetukset radalle ja takaisin molempina päivinä

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Kilpailun voittaja arvotaan Sievitalon toimesta kilpailun päätyttyä.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Henkilötietojen käsittely

Sievitalo tallentaa ja rekisteröi kilpailuun osallistujien tiedot ja käsielevät näitä tietoja kilpailun toteuttamiseksi ja palkinnon
luovuttamiseksi. Osallistujien tietoja ei luovuteta kolmannelle eikä käytä näitä suoramarkkinointiin, jos osallistuja ei
ole antanut tähän lupaa.

 

Järjestäjän vastuu

Sievitalo vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
Kaikki kilpailuun osallistujat vapauttavat Sievitalon sekä kilpailun mahdolliset muut yhteis-työkumppanit vahingosta, joka
aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia
kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Sievitalo ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista
ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

 

Muut ehdot

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Sievitalolla
on oikeus hylätä osallistuminen. Näillä kilpailusivustoilla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kilpailuun,
sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen. Sievitalo pidättää
itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Sievitalo sponsoroi, hallinoi kilpailua eivät muut osapuolet.

 

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sievitalo Oy
Y-tunnus: 2382003-6

Postiosoite: PL 28, Mestarintie 6, 67101 Kokkola

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Ari Marttinen
Postiosoite: Äyritie 8 A, 01510 Vantaa
Puhelin: 0400 754 754
Sähköposti: ari.marinen@sievitalo.fi

 

3. Rekisterin nimi

Sievitalo Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

 • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin selvityksiin

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot
tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus
käsitellä asiakastietoja.

Päivitetty 20.6.2017